dinsdag 20 mei 2014

Een groot luchtfietser is heengegaan

"Ik heb nog zoveel te zeggen", waren de woorden van Wubbo Ockels, kort voor zijn heengaan.
Wubbo: een wereldverbeteraar ten top. Hij kon het weten want als iemand wist hoe het met ons Ruimteschip aarde ervoor staat was hij het wel.

Als allereerste Nederlandse ruimtevaarder keek hij van boven op de aarde neer en zag dat het niet goed was.
Zoals wij met de aarde omspringen en de natuurlijke bronnen uitputten stuitte hem tegen de borst. Vanaf dat moment hield hij zich bezig met allerlei projecten in een poging het tij te keren.
De Superbus en het zeilschip de Ecolution zijn maar een paar voorbeelden.
Dat schip lag een paar jaar geleden nog in Groningen en werd daar door een paar leeghoofden in brand gestoken.
Het echte gevecht dat hij moest leveren was toen hij geconfronteerd werd met een ongeneeslijke vorm van kanker. Dat werd hem uiteindelijk fataal.
Wubbo, een ziener, een man die zijn tijd ver vooruit was, hield zich bezig met een wereld van een andere orde. "We moeten toe naar een nieuwe religie,een nieuwe energie", zo liet hij weten.

Dit zijn de tien geboden van het geloof in de mensheid die hij kort voor zijn dood liet optekenen.
 1. De mensheid is onscheidbaar.
 2. Het doel van de mensheid is overleven.
 3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig.
 4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en de
     natuur.
 5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt.
 6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid.
 7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde.
 8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde.
 9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid.
10.Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar.

Wel iets om over na te denken als je in je lood en roet uitstotende auto stapt om plichtmatig je maatschappelijke carrière na te jagen.

In de laatste brief die hij schreef staat ook nog iets bijzonders.
"Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen.
De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam".

Deze luchtfietser is 68 jaar geworden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten