dinsdag 20 mei 2014

Een groot luchtfietser is heengegaan

"Ik heb nog zoveel te zeggen", waren de woorden van Wubbo Ockels, kort voor zijn heengaan.
Wubbo: een wereldverbeteraar ten top. Hij kon het weten want als iemand wist hoe het met ons Ruimteschip aarde ervoor staat was hij het wel.

Als allereerste Nederlandse ruimtevaarder keek hij van boven op de aarde neer en zag dat het niet goed was.
Zoals wij met de aarde omspringen en de natuurlijke bronnen uitputten stuitte hem tegen de borst. Vanaf dat moment hield hij zich bezig met allerlei projecten in een poging het tij te keren.
De Superbus en het zeilschip de Ecolution zijn maar een paar voorbeelden.
Dat schip lag een paar jaar geleden nog in Groningen en werd daar door een paar leeghoofden in brand gestoken.
Het echte gevecht dat hij moest leveren was toen hij geconfronteerd werd met een ongeneeslijke vorm van kanker. Dat werd hem uiteindelijk fataal.
Wubbo, een ziener, een man die zijn tijd ver vooruit was, hield zich bezig met een wereld van een andere orde. "We moeten toe naar een nieuwe religie,een nieuwe energie", zo liet hij weten.

Dit zijn de tien geboden van het geloof in de mensheid die hij kort voor zijn dood liet optekenen.
 1. De mensheid is onscheidbaar.
 2. Het doel van de mensheid is overleven.
 3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig.
 4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en de
     natuur.
 5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt.
 6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid.
 7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde.
 8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde.
 9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid.
10.Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar.

Wel iets om over na te denken als je in je lood en roet uitstotende auto stapt om plichtmatig je maatschappelijke carrière na te jagen.

In de laatste brief die hij schreef staat ook nog iets bijzonders.
"Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen.
De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam".

Deze luchtfietser is 68 jaar geworden.donderdag 1 mei 2014

Back on Track

Na de winter en vervolgens de lange periode met grieperige toestanden krijg ik het tempo weer goed te pakken.
Op mijn trainingsrondje van ongeveer de 40 km zie ik weer kans om rond de 30 km per uur te rijden, constant. Dat opbouwen na de winter is een terugkerend fenomeen omdat er in dat jaargetijde door mij nauwelijks word gefietst.

De Schwalbe Marathon Plus doet het prima. Deze zou trager zijn dan de Perfect Moiree, maar daar valt weinig van te merken. Op 5 bar fietst hij gevoelsmatig even comfortabel en licht.

De Paasdagen stonden in het teken van het kamperen met de caravan op de Veluwe. Na een blik in de garage geworpen te hebben werd de Sparta B1 bukfiets de gelukkige om mee te mogen.
Wel wat socialer, want dan kun je met zijn tweeën naast elkaar fietsen.
De fietstocht kreeg een een nostalgisch karakter want de uitgekozen route voerde door een gebied waar ik destijds heel onervaren met de Greenmachine op pad was tijdens het ligfiets Paastreffen in 2011. Ik had op dat moment de G.M. 2 weken in bezit en besloten daaraan mee te doen.

Harskamperdennen
De tocht van ongeveer 70 km zou ook over de het park de Hoge Veluwe gaan,  daar werd toch wel even een brandend stokje voor gestoken.
Chinooks werden ingezet om de brand te blussen.
Een heidebrand in het nationaal park, zodat we een stuk moesten omrijden. Gelukkig geen persoonlijk leed. Wel de dieren die niet konden vluchten; jammer.

Weer thuis werd het tijd om de voetpomp te vervangen die inmiddels al 30 jaar oud was. Dankzij de informatie op diverse blogs kwam ik erachter dat de produkten van Topeak het wel goed doen.

Joe Blow van Topeak.
Van nu af aan mag Joe de klus klaren om het rollend materieel van lucht te voorzien.